Saty Ved Pustak mein āpaka Svāgat hai

Aap, main, aur bākī kī mānavajāti aisa jīvan vyatīt karate hain jo māya, pāp aur mrtyu se lipata hua hai. Mānav itihās ke ārambh se, vichārak, rśi aur bhaviśyadvaktaon ne…