Apake lie vivāah ke any nimantraṇ ko samajhane ke lieVed Pustak main āpakā svāgat hai

Vivāah ko pūre sansāar kī sabhī sanskṛtiyon ke bīch īśvarīy dṛṣṭikoṇ se kyon dekhā jātā hai? Sādī ko pavitr rīti rivāj kyon mānā jātā hai? Ho sakatā hai ki Parameśvar ne vivāah kī racanā kī ho, aur śādī ek gaharī vāstavikatā ko dekhane ke lie hamāre lie ek chitr ke rūpa main ise chinhita karati hai, jisane isakī rachanā kī hai, use dekhanā kaṭhin ho sakatā hai, parantu ek jo mujhe – aur – āpako isamain praveś hone ke lie isake lie āmantrit karatā hai.

Pavitr Dakṣiṇ Eśiyāī kā sabase purānā śāstr Rg Ved, 2000–1000  īsā pūrv ke bīch likhā gayā thā. Vaidik paramparā main logon ke pavitr milan ke rūp main vivāah ke is vichār ko dene ke lie yah vivāah (śādī) kā upayog karatā hai. Is taraha se, in Vedon main vivāah laukik niyamon par ādhārita hai. Isakī rūparekhā brahmānḍ dvārā taiyāar kī gaī hai aur isakī gavāhī “svayam agni dvārā pavitr ekatā” ke rūp main dī gaī hai.

Lagabhag usī samay-kāal main milane vāle, Ibrānī Ved, Rṣiyon dvārā likhī huīn pustaken thīn, jinhonne Parameśvar se prakāśanon ko prāpt kiyā thā. Aaj ham in pustakon ko Bāibal ke Purāne Niyam ke rūp main jānate hain. Ye pustaken niyamit rūp se ‘śādī’ aur ‘vivāah’ kā upayoga karatī thīn, tāki yah patā chale ki Parameśvar kyā karane vālā hai. In pustakon main kisī ke āne kā anumāan lagāyā gayā thā, jo vivāah ke sandarbh main logon ke sāth ek sanātan kāal ke bandhan ko ārambh karegā. Nae Niyam yā susamāchāar ne ghoṣaṇā kī ki yah āne vālā vyakti Yīśu – Yesu Satsang thā.

Is vebasāiṭ main yahi vichāar pāyā jātā hai ki prāchīn Sanskṛt aur Ibrānī Ved ek hī vyakti kā anumāan lagā rahe the. Isakā khulāsā aur āge kiyā gayā hai, parantu yahāan tak ki vivāah ke sandarbh main, susamāchāron main pāe jāne vāle Yīśu ke nimantraṇ aur vivāah ke bīch milane vālī samānatāein dhyāan ākarṣit karane vālī hai.

Saptapadī: Vivāah ke sāat kadam

Vivāah samāroh kā kendrīy bhāag sāat kadam yā Saptapadī sāat phere hote hain:

Yaha tab hotā hai, jab dūlhā aur dulhan sāat kadam chalate hain aur pratigyā lete hain. Vaidik paramparā main, Saptapadī kī vidhi pavitr agni (āag) ke chāron or sampann kī jātī hai, jise agni devatā (īśvarīy agni) dvārā dvārā gavāhī ke rūp main dekhā jātā hai.

Bāibal isī tarah Parameśvar ko agni ke rūpa main chitrit karatī hai

Parameśvar ek bhasm karane vālī āga hai.

Ibrāniyon 12:29 aur Vyavasthāvivaraṇ 4:24

Bāibal kī antim pustak divy vivāah ke is nimantraṇ kī pariṇati ko brahmānḍ ke sāmane pradarśit kie jāne ke rūpa main batātī hai. Is vivāah ke lie bhī sāat kadam lie jāte hain. Yah pustak unhen nimn śabdon ke sāth ‘muharon’ ke rūp main varṇit karatī hai:

1Jo sinhāsan par baiṭhā thā, main ne usake dāhine hāth main ek pustak dekhī jo bhītar aur bāhar likhī huī thī, aur vah sāat muhar lagākar band kī gaī thī . 2Phir main ne ek balavant svargadūt ko dekhā jo ūnche śabd se yah prachāar karatā thā, “is pustak ke kholane aur usakī muharen toḍane ke yogy kauna hai?” 3Parantu na svarg main, na pṛthvī par, na pṛthvī ke nīche koī us pustak ko kholane yā us par dṛṣ‍ṭi ḍālane ke yogya nikalā. 4Tab main phūṭ phūṭakar rone lagā, kyonki us pustak ke kholane yā us par dṛṣ‍ṭi ḍālane ke yogy koī na milā. 5Is par un prāchīnon main se ek ne mujh se kahā, “Mat ro; dekh, Yahūdā ke gotr kā vah Sinh jo Dāūd kā mūl hai, us pustak ko kholane aur usakī sāton muharen toḍane ke liye jayavant huā hai.

Prakāśitavāky 5:1-5

Vivāah samāroh ko manāyā gayā

Sāat Saptapadī kadamon main se pratyek main, jab dūlhā aur Dulhin pavitr pratihyaāon kā ādāan-pradāan karate hain, tab yah pustak pratyek muhar ke khulane kā varṇan karatī hai. Sātavīn muhar kholane ke bāad hī vivāah kī ghoṣaṇā kī jātī hai:

Aao, ham ānandit aur magan hon, aur usakī stuti karen, kyonki Memne kā vivāah ā pahunchā hai, aur usakī Dulhin ne apane āap ko taiyāar kar liyā hai.

Prakāśitavāky 19:7

Bārāat, vivāah kā julūs

Yah vivāah isalie sanbhav hai, kyonki Dūlhe ne us bhasm karane vālī āag kī upasthiti main Dulhin kī kīmat ko chukā diyā hai, aur apanī Dulhin ke lie dāvā prastut karane ke lie, apane ghoḍae par savārī karate hue, āaj ke vivāhon main bārāat kī tarah ek svargīy bārāat ko lekar ā rahā hai.

क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से नीचे उतरेंगे, एक ज़ोरदार आदेश के साथ, अर्चना की आवाज़ के साथ और भगवान की तुरही पुकार के साथ, और मसीह में मृत पहले उठेंगे। 17 उसके बाद, हम जो अभी जीवित हैं और हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उनके साथ पकड़े जाएंगे। और इसलिए हम हमेशा मालिक के साथ होंगे।

1 Thissalunīkiyon 4:16-17

Dulhin kī kīmat yā dahej

Aāj śādiyon main, Dulhin kī kīmat aur dahej ke bāre main aksar charchā aur vivāad hote rahate hai, jise ki Dulhin ke parivāar ko Dūlhe aur usake parivāar ko pradāan karanā chāhie jo ki Dulhin ko kanyādāan  karate samay sātha jātā hai. Is āne vāle svargīy vivāah main, kyonki Dūlhe ne Dulhin ke lie kīmat ko chukā di hai, isalie yah Dulhā hai, jo Dulhin ke lie upahāar, ek mupht upahāar ko lātā hai

Ve yah nayā gīt gāne lage, “Tū is pustak ke lene, aur isakī muharen kholane ke yogy hai; kyonki tūne vadh hokar apane lahū se har ek kul aur bhāṣā aur log aur jāti main se Parameśvar ke liye logon ko mol liyā hai.

Prakāśitavāky 5:9

Aātmā aur Dulhin donon kahatī hain, “ā!” aur sunanevālā bhī kahe, “ā!” Jo pyāsā ho vah āe, aur jo koī chāhe vah jīvan kā jal sentamaint le.

Prakāśitavāky 22:17

Vivāah kī yojanā

Aāj, yā to mātā-pitā śādiyon (Susangat Vivāah) kī vyavasthā karate hain yā joḍae apane āpasī prem (Prem-Vivāah) ke kāraṇ śādī karate hain. Kisī bhī sthiti main, āap apane bhāvī jīvan sāthī aur apane vivāah kī vyavasthā ke bāre main pahale se hī bahut adhik soch-samajh kar niveś karenge. Jab vivāah kā prastāav prastut kiyā jātā hai, to vivāah ke bāre main binā jānakārī ke rahanā buddhimānī kī bāat nahīn hai.

Yahī kuch is āne vāle vivāah aur isake nimantraṇ ke bāre main bhī sach hai. Isī kāraṇ se hamane is vebasāiṭ ko banāyā hai tāki āpako Parameśvar ke bāre main jānane aur samajhane kā avasar mile jo āpako apane vivāah main śāmil hone ke lie āmantrit karatā hai. Yah vivāah ek niśchit sanskṛti, varg yā logon ke lie nahīn hai. Bāibal batātī hai ki:

Isake bāad main ne dṛṣ‍ṭi kī, aur dekho, har ek jāti aur kul aur log aur bhāṣā main se ek aisī baḍaī bhīḍ, jise koī gin nahīn sakatā thā, ś‍vet vastr pahine aur apane hāthon main khajūr kī ḍāliyāan liye hue Sinhāsan ke sāmane aur Memne ke sāmane khaḍaī hai.

Prakāśitavāky 7:9

Rg Vedon se ārambh karate hue hamane use āne vāle vivāah ko samajhane ke lie is yātrā kī śuruāat kī hai, tab hamane Sanskṛt aur Ibrānī vedon ke sangam ko dekhā. Parameśvar Ibrānī vedon ke vivaraṇon aur yojanāon main ise prakāśit karatā rahā hai, ki Dūlhā kaun thā, usakā nāam kyā thā, usake āne kā samay kyā hai (pavitr sāat main bhī), aur vah kaise Dulhin kī kīmat ko chukāegā. Ham Dūlhe ke āgaman ko usake janm ke sāth ārambh karate hue, usake kuch vichāron ko, Dulhin kī kīmat kī adāyagī, apanī Dulhin ke lie usake prem aur usake nimantraṇ ko dekhate hain.

Aāpako vivāah main śāmil hone kī āśā ke sāth…