Saty Ved Pustak mein āpaka Svāgat hai

Aap, main, aur bākī kī mānavajāti aisa jīvan vyatīt karate hain jo māya, pāp aur mrtyu se lipata hua hai. Mānav itihās ke ārambh se, vichārak, rśi aur bhaviśyadvaktaon ne…

Yah Vebasaīt kis ke bāre mein nahin hai

Yah Saīt khuśakhabarī arthāt Susamāchār ke bāre mein hai. Parantu āp soch sakata hain ki is Saīt ka uddeśy Masīhiyat ke bāre mein hai. Parantu jaisa āp sochate hain vaisa…