Mere bāre mein : Ek gande-amīr rasie… ‘ur ek tapasvī pavitr vyakti se jis gyān ko mainne pāya

Sarvapratham mere bāre mein kuch mūl jānakāriyān…Mera nām Rāganar hai. Yah Svīdiś nām hai parantu main Canāda mein rahata hūn. Main vivāhit hūn aur hamāre pās ek ladaka hai. Mainne…