Varn kē sāth-sāth AVarn: yah Purūś sabhī lōgōn kē liē āta hai

  Hamnē sīkha ki prāchīn Vēdōn nē ānē vālē Vyakti kī ōr sē pahalē sē hī kaisē dēkha tha. Hamnē Rgvēd mēin Puruś Sūkti kī pustak kē sāth ārambh kiya…